Museli jste někdy vyčistit některé staré soubory z složky? To je obzvláště užitečné, když se snažíte udržet adresář s protokoly, aby se příliš nafoukl se soubory, a Linux je opravdu snadné vyčistit nevyžádanou poštu.

Prostě použijeme příkaz find k vyhledání všech souborů starších než určitý den a potom použijeme příkaz -exec pro jejich odstranění. Můžete použít příkaz -delete, ale skončíte s maximálním argumentem, pokud je příliš mnoho souborů.

Najděte syntaxi příkazů

find /path/to/files* -mtime +5 -exec rm {} ;

Všimněte si, že existují mezery mezi rm, {} a;

Vysvětlení příkazu

  • Prvním argumentem je cesta k souborům. Může to být cesta, adresář nebo zástupný znak, jako v příkladu výše. Doporučil bych použít úplnou cestu a ujistěte se, že spustíte příkaz bez exec rm, abyste se ujistili, že získáte správné výsledky.
  • Druhý argument, -mtime, slouží k zadání počtu starých dnů, ve kterých je soubor. Pokud zadáte +5, najdou soubory starší než 5 dnů.
  • Třetí argument, -exec, umožňuje předat příkaz jako rm. {}; na konci je nutné ukončit příkaz.

To do značné míry funguje na jakémkoli 'nix distribuci.

Nejlepší Tipy:
Komentář: