Zatímco většina lidí nikdy nebude muset otevřít soubor .lnk k jeho úpravě, mohou se vyskytnout vzácné případy, kdy to bude nutné nebo požadované. Jak otevřete a upravujete soubor zástupců? Dnešní příspěvek Q & A SuperUser má odpovědi.

Dnešní zasedání Otázky a odpovědi se k nám přichází s laskavým svolením SuperUser - rozdělení Stack Exchange, komunitní skupiny webových stránek pro otázky a odpovědi.

Otázka

Čtecí zařízení SuperUser Jez chce vědět, jak otevřít soubory .lnk pro zobrazení obsahu a upravit je v případě potřeby:

A .lnk file in Windows is an actual file intended to be a shortcut to another file, but I really do want to view the contents of the .lnk file itself. However, I am finding it literally impossible to do so.

No matter what I try, my applications are opening the contents of the file it points to (drag and drop into a text or hex editor, File –> Open from a text or hex editor, etc.).

Is there any way I can get a program to actually open the .lnk file itself instead of the file it points to?

Existuje způsob, jak Jez skutečně otevřít soubory .lnk a upravit je?

Odpověď

Příznivci služby SuperUser a31415, Julian Knight a Vinayak mají pro nás odpověď. První, a31415:

Using HxD Hex Editor, you can open .lnk files just fine, as long as you do not drag and drop them.

As a workaround, open a command prompt and rename the .lnk file with a different, non-existent extension such as .lne:

  • cd /d “X:Foldercontaining heshortcut” ren “some shortcut.lnk” “some shortcut.lne”

You will then be able to treat the shortcut just like a regular file. When you are done, make sure to rename the file with the original .lnk extension to restore its usual functionality.

Následuje odpověď od Juliana Knighta:

The whole point of a .lnk file is for Windows to treat it as a link to another file, so it should be hard to edit! Perhaps it would help if you described why you want to edit it. You can change the settings of a .lnk file by right-clicking and choosing Properties.

If you really want to edit it, you need a special tool. There are a few of these around including:

  • lnk-parser
  • LnkEditorGUI
  • lnkedit

I have not tried any of these, just Googled them.

You can also edit the properties via PowerShell (from this previous answer on Stack Overflow):

  • Copy-Item $sourcepath $destination  ## Get the lnk we want to use as a template $shell = New-Object -COM WScript.Shell $shortcut = $shell.CreateShortcut($destination)  ## Open the lnk $shortcut.TargetPath = “C:path o ewexe.exe”  ## Make changes $shortcut.Description = “Our new link”  ## This is the “Comment” field $shortcut.Save()  ## Save

Since this uses the Shell COM object, you could also do this with WSH or even VBA in Office!

A nakonec odpověď od Vinayaka:

I have tried this and it works for me on Windows 8.1:

Opening .lnk files in Notepad:

  • Just drag and drop them into the Notepad window. If you open them via the Open dialog, Notepad will open the exe file pointed to by the .lnk file.

Opening .lnk files in HxD Hex Editor:

  • Open them as you would any file using the Open dialog (File –> Open).

Opening .lnk files using the command prompt:

  • Navigate to the folder containing the .lnk files and type the command: “TYPE SHORTCUTNAME.LNK”.

Opening .lnk files in just about any program:

  • Start the command prompt, navigate to the folder where the program is located, use the command: PROGRAM_NAME.EXE “path to LNK file”.

Musíte něco přidat k vysvětlení? Zní to v komentářích. Chcete se dozvědět více odpovědí od ostatních uživatelů technologie Stack Exchange? Podívejte se na celý diskusní příspěvek zde.

Nejlepší Tipy:
Komentář: