V aplikaci Word lze klávesu "Vložit" na klávesnici použít k přepínání mezi režimy Vložit a Overtype. Může se však také použít jako klávesová zkratka pro vkládání kopírovaného nebo řezaného obsahu na aktuální pozici kurzoru.

Chcete-li změnit funkci klávesy "Vložit", otevřete dokument v aplikaci Word a klepněte na kartu "Soubor".

Na obrazovce zákulisí "Informace" klepněte na položku "Možnosti" v seznamu položek vlevo.

V dialogovém okně "Možnosti aplikace Word" klepněte na položku "Upřesnit" v seznamu položek vlevo.

V sekci "Vyjmout, kopírovat a vložit" zaškrtněte políčko "Použít klíč pro vložení", takže v poli je zaškrtnuto.

Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti aplikace Word.

POZNÁMKA: K rychlému přesunutí nebo kopírování obsahu můžete také použít klávesu "F2". Stisknutím klávesy "Ctrl" a "Vložit" zkopírujete libovolný vybraný obsah, stejně jako "Ctrl + C".

V aplikaci Word je k dispozici mnoho klávesových zkratek a pro příkazy můžete také přidat vlastní vlastní zástupce. Chcete-li rychle vidět klávesové zkratky pro příkazy na pásu karet, můžete v klávesách ScreenTips zobrazit klávesové zkratky.

Nejlepší Tipy:
Komentář: