Většina z vás může být docela obeznámená s tím, jak vytvořit aplikace MSI nebo nastavení pro vaše aplikace. Pomocí programu Microsoft Installer můžete zajistit, aby byly všechny závislosti pro spuštění aplikace správně umístěny.

Pro vývojáře .NET představuje Visual Studio spoustu funkcí při vytváření projektů pro instalaci a nasazení aplikace. Neexistují však žádné vestavěné nástroje v aplikaci Visual Studio, které by se zabývaly obsahem MSI. Dokonce i když provedete malou změnu v systému MSI, vyžaduje obnovení celého projektu instalace.

MSI Explorer umožňuje analyzovat MSI a poskytnout podrobnosti o tom spolu se schopností aktualizace bez toho, že byste jej znovu sestavili.

Funkce:

  • Umožňuje nám podívat se na obsah MSI.
  • Umožňuje exportovat obsah MSI.
  • Umožňuje aktualizaci běžně se měnících vlastností bez nutnosti jejich opětovného sestavení.
  • Snadno použitelné uživatelské rozhraní.
  • Aktualizace aktualizace MSI je poměrně jednoduchá.

Další informace a stahování najdete na webu Technet.

Nejlepší Tipy:
Komentář: