Paralelní programování s Microsoft .NET: Designové vzory pro rozklad a koordinaci na multicore architekturách je kniha o paralelním programování, kterou napsali Colin Campbell, Ralph Johnson, Ade Miller a Stephen Toub.

Jedná se o knihu, která zavádí programátory .NET do vzorů pro zahrnutí rovnoběžnosti v jejich aplikacích. Příklady těchto vzorů jsou paralelní smyčky, paralelní úlohy a agregace dat s mapováním. Každý vzor má vlastní kapitolu.

Každá kapitola obsahuje popis problému, příklad umístění vzorku a kód implementující řešení. Na těchto stránkách najdete; předběžný návrh knihy, přiložené ukázky kódu a odpovědi na otázky týkající se konce kapitoly.

Stáhněte si ukázky pro každou kapitolu v jazycích C #, Visual Basic a F #.

Chcete-li se dozvědět více o zdrojích knihy, klikněte sem.

Celou knihu můžete přečíst online v knihovně MSDN.

Nejlepší Tipy:
Komentář: