Funkce automatického opravy aplikace Microsoft Word obsahuje vestavěná nastavení kapitalizace určená k automatickému zjišťování běžných chyb, jako je napsání dvou velkých písmen na začátku slova nebo nezapisování jmen dnů. Někdy se však mohou tyto užitečné opravy dostat do cesty. Zde je postup, jak je změnit.

Klepněte na kartu "Soubor" na hlavní pásu Word.

Na bočním panelu Soubor klepněte na příkaz "Možnosti".

V okně Možnosti aplikace Word vyberte kategorii "Proofing" vlevo.

Vpravo klikněte na tlačítko "Možnosti automatické opravy".

Na kartě "Automatické opravy" v okně Možnosti automatické opravy se zobrazí horní část karty různé nastavení kapitalizace.

Zde je shrnutí toho, co každá z možností dělá:

  • Opravte dvě iniciální CApitals: Změní písmeno s druhým písmenem ve slově na malé písmeno.
  • Zapsat první písmeno vět: Využívá první slovo každé věty.
  • Zapsat první písmeno buňky tabulky: Využívá prvního slova v každé buňce tabulky bez ohledu na interpunkci.
  • Zapsat jména dnů: Kapitalizuje jména dnů v týdnu.
  • Správné náhodné použití tlačítka cAPS LOCK: Opravuje, kdykoli náhodou použijete klíč uzamčení, kde byste neměli.

Jednoduše zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možností, které chcete použít, a poté stiskněte tlačítko "OK".

Nejlepší Tipy:
Komentář: