Ubuntu Linux, stejně jako všechny odrůdy UNIX, obsahuje nástroj příkazového řádku du. du znamená Disk Usage, jak jsem si jist, že jste předpokládali.

Pokračujte, stačí napsat příkaz ve svém domovském adresáři:

[email protected]:~$ du 8 ./.gconf/desktop/gnome/accessibility/keyboard 12 ./.gconf/desktop/gnome/accessibility 8 ./.gconf/desktop/gnome/screen/default/0 12 ./.gconf/desktop/gnome/screen/default 16 ./.gconf/desktop/gnome/screen 8 ./.gconf/desktop/gnome/font_rendering 40 ./.gconf/desktop/gnome 44 ./.gconf/desktop 8 ./.gconf/apps/panel/applets/clock_screen0/prefs 16 ./.gconf/apps/panel/applets/clock_screen0 8 ./.gconf/apps/panel/applets/trashapplet_screen0 8 ./.gconf/apps/panel/applets/workspace_switcher_screen0/prefs 16 ./.gconf/apps/panel/applets/workspace_switcher_screen0

Zobrazuje ve výchozím nastavení velmi podrobný výstup, což není vždy velmi užitečné. Naštěstí to také zahrnuje mnoho dalších možností.

Chcete-li zjistit celkovou velikost souborů a složek v aktuálním adresáři uvedeném podle MB:

[email protected]:~$ du -s -m * 1 Desktop 0 Examples 17 VMwareTools-5.5.2-29772.tar.gz

Nyní se někam dostáváme. To je nějaký užitečný výstup.

Nejlepší Tipy:
Komentář: