Povolení režimu vzdálené plochy je u Ubuntu od Dapperu velmi snadné. Ostatní uživatelé můžete povolit přístup k vaší ploše pomocí nástroje VNC Viewer, který je dodáván s aplikací Ubuntu, nebo je nabízen jako volné stažení pro systém Windows.

Povšimněte si, že povolení vzdáleného ovládání vaší pracovní plochy není nikdy bezpečné, pokud nebudete mít správně nakonfigurovaný a správně konfigurovaný firewall, a přesto je stále potenciálním problémem s bezpečností. Nyní, když jste byli upozorněni na rizika, jdeme dál.

Přejděte do nabídky System Preferences Remote Desktop v horní nabídce Gnome.

Toto okno se zobrazí:

První dvě zaškrtávací políčka je třeba zkontrolovat, aby byla povolena vzdálená plocha.

Sekce Zabezpečení je důležitá: Pokud vyberete kód "Požádat o potvrzení", budete muset být u počítače, abyste umožnili druhé osobě přístup k pracovní ploše. Pokud se pokoušíte vzdáleně přistupovat k jednomu z vašich počítačů, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Druhé zaškrtávací políčko byste měli vždy zkontrolovat a měli byste zadat bezpečné heslo. Při pokusu o přihlášení se zobrazí výzva k zadání tohoto hesla.

Testováno na: Ubuntu Dapper Drake, Ubuntu Edgy Eft

Nejlepší Tipy:
Komentář: