Aplikace Outlook 2003 má automatické dokončení pro všechny e-mailové adresy, které se pokusíte zadat do pole To nebo CC. Tato funkce nevytahuje z kontaktů nebo adresáře, protože jste se pokusili odeslat e-mail někomu, kdo nebyl ve vašem seznamu kontaktů, a přidá to do seznamu automatického dokončení.

Problém přichází, když zadáte špatnou adresu, a pokaždé, když zadáte e-mailovou adresu, zobrazí se nesprávná v seznamu automatického dokončení.

Chcete-li tento problém vyřešit, existují dva způsoby. Nejjednodušší způsob je toto:

  • Začněte psát adresu, která se zobrazuje nesprávně.
  • Klepnutím na šipku dolů vyberte automatickou adresu.
  • Klepnutím na tlačítko Smazat odstraníte adresu automatického dokončení

Druhou možností je otevření složky profilu a odstranění souboru .nk2.

  • Otevřete program Průzkumník Windows a do adresního řádku vložte následující:

    % APPDATA% Microsoft Outlook

  • Odstraňte soubor Outlook.NK2, který naleznete v této složce.
Nejlepší Tipy:
Komentář: