VMware Workstation obsahuje síťový nástroj, který vám umožňuje spravovat virtuální sítě. Typicky virtuální počítače používají NAT (Network Address Translation) k automatické přiřazení virtuální IP adresy, která se skrývá za hostitelskou adresou, ale výchozí rozsah 192.168.200.0/24 nemusí pracovat pro všechny.

Tento rozsah adres můžete změnit na libovolné, co se vám líbí. Všimněte si, že v tomto případě byste neměli pracovat s virtuálními počítači.

Nejprve otevřete položku Start Manage Virtual Networks:

Klepněte na kartu Host Virtual Mapping Map a potom klepněte na tlačítko se šipkou vedle rozbalovacího seznamu VMnet8. VMnet8 je výchozí adaptér NAT pro VMware.

Vyberte možnost Podsítě a zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete změnit rozsah sítě:

Jakmile změníte síť, můžete kliknout na tlačítka OK nebo Použít a po několika sekundách se aktualizuje.

Nejlepší Tipy:
Komentář: