Pokud v počítači používáte virtuální počítač, můžete potřebovat přístup k tomuto virtuálnímu počítači z jiného počítače. Použijeme příklad: Řekněme, že máte virtuální počítač Ubuntu s aplikací Apache spuštěnou na portu 80 a chcete zobrazit další lidi ve vaší síti, aby měli přístup k webovým stránkám, které hostujete.

Předpokládáme, že virtuální počítač používá NAT a byla mu přiřazena adresa IP 192.168.23.128.

Nejprve otevřete položku Start Manage Virtual Networks:

Klepněte na kartu NAT a poté klepněte na Upravit. Zobrazí se dialogové okno Nastavení NAT:

Klikněte na tlačítko Přesměrování portů a zobrazí se toto dialogové okno:

Nyní jsme konečně na obrazovce, kterou můžeme skutečně použít. Budeme používat port 8080 na hostitelském počítači. Zadáme adresu IP virtuálního stroje ubuntu a port 80. Tyto porty mohou být libovolné porty.

Měli bychom být schopni to otestovat tím, že půjdeme na http: // localhost: 8080 na našem hostitelském počítači. Můžeme dát adresu URL hostitelskému stroji tím, že nahradíme localhost IP adresou hostitelského počítače.

Nejlepší Tipy:
Komentář: