Obrazovka je jako správce oken pro vaši konzolu. Umožní vám provozovat více terminálových relací a snadno přepínat mezi nimi. Také vás chrání před odpojením, protože po odpojení se obrazovka nezastaví.

Budete se muset ujistit, že obrazovka je nainstalována na serveru, ke kterému se připojujete. Pokud je tento server Ubuntu nebo Debian, stačí použít tento příkaz:

sudo apt-get install screen

Nyní můžete spustit novou relaci obrazovky zadáním příkazového řádku. Zobrazí se vám několik informací o obrazovce. Stiskněte Enter a budete normálně vyzváni.

Chcete-li odpojit (ale ponechat relaci spuštěnou)

Hit Ctrl + A and then Ctrl + D in immediate succession. You will see the message [detached]

Chcete-li se znovu připojit k již spuštěné relaci

screen -r

Chcete-li znovu připojit k existující relaci nebo vytvořit novou, pokud neexistuje

screen -D -r

Vytvoření nového okna uvnitř běžící relace obrazovky

Hit Ctrl + A and then C in immediate succession. You will see a new prompt.

Přepnutí z jednoho okna na jiný

Hit Ctrl + A and then Ctrl + A in immediate succession.

Chcete-li zobrazit seznam otevřených oken obrazovky

Hit Ctrl + A and then W in immediate succession

Existuje spousta dalších příkazů, ale to jsou ty, které nejvíce používám.

Nejlepší Tipy:
Komentář: