Server Ubuntu je jako libovolná odrůda Linuxu a má plné schopnosti pro více uživatelů a běžná úloha na libovolném serveru přidává uživatele.

useradd

Příkaz useradd vám umožní snadno přidat nového uživatele z příkazového řádku:

useradd

Tento příkaz přidá uživatele, ale bez dalších možností nebude uživatel mít heslo ani domovský adresář.

Poznámka:pokud se vám zobrazí zpráva, že příkaz nebyl nalezen, zkuste použít celou cestu, například:

/usr/sbin/useradd

Volbu -d můžete použít k nastavení domovského adresáře pro uživatele. Možnost -m vynutí uživatelské adresy pro vytvoření domovského adresáře. Pokusíme se vytvořit uživatelský účet s těmito možnostmi a pak pomocí příkazu passwd nastavíme heslo pro účet. Můžete také nastavit heslo pomocí příkazu -p na příkaz useradd, ale dávám přednost nastavení hesla heslem passwd.

sudo useradd -d /home/testuser -m testuser

sudo passwd testuser

Tím vytvoříte uživatele s názvem testuser a dáte jim svůj vlastní domovský adresář v / home / testuser. Soubory v novém domovském adresáři jsou zkopírovány ze složky / etc / skel, která obsahuje výchozí soubory domovského adresáře. Chcete-li pro své uživatele nastavit výchozí hodnoty, učiníte tak úpravou nebo přidáním souborů v tomto adresáři. Pokud se podíváme na nový domovský adresář pro uživatele:

[email protected]:/etc/skel$ ls -la /home/testuser total 20 drwxr-xr-x 2 testuser testuser 4096 2006-12-15 11:34 . drwxr-xr-x 5 root root 4096 2006-12-15 11:37 .. -rw-r–r– 1 testuser testuser 220 2006-12-15 11:34 .bash_logout -rw-r–r– 1 testuser testuser 414 2006-12-15 11:34 .bash_profile -rw-r–r– 1 testuser testuser 2227 2006-12-15 11:34 .bashrc

Všimnete si, že v tomto adresáři existují skripty bash. Chcete-li nastavit výchozí volby cesty pro všechny nové uživatele, učiníte tak úpravou souborů v / etc / skel, které by pak byly použity k vytvoření těchto souborů příkazem useradd.

přidat uživatele

Příkaz adduser je dokonce jednodušší než příkaz useradd, protože vás vyzve k jednotlivým informacím. Připadá mi to trochu vtipné, že existují dva prakticky identické příkazy, které dělají totéž, ale to je linux pro vás. Zde je syntaxe:

adduser

Příklad:

[email protected]:/etc/skel$ sudo adduser thegeek Password: Adding user `thegeek’… Adding new group `thegeek’ (1004). Adding new user `thegeek’ (1004) with group `thegeek’. Creating home directory `/home/thegeek’. Copying files from `/etc/skel’ Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: No password supplied Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully Changing the user information for thegeek Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: The Geek Room Number []: 0 Work Phone []: 555-1212 Home Phone []: 555-1212 Other []: Is the information correct? [y/N] y

Nejlepší Tipy:
Komentář: