Vyhledávací nástroj na linuxu vám umožňuje předávat spoustu zajímavých argumentů, včetně jednoho pro provedení dalšího příkazu v každém souboru. Použijeme to k tomu, abychom zjistili, jaké soubory jsou starší než určitý počet dní, a pak je pomocí příkazu rm smazat.

Syntaxe příkazů

find /path/to/files* -mtime +5 -exec rm {} ;

Všimněte si, že existují mezery mezi rm, {} a ;

Vysvětlení

  • Prvním argumentem je cesta k souborům. Může to být cesta, adresář nebo zástupný znak, jako v příkladu výše. Doporučil bych použít úplnou cestu a ujistěte se, že spustíte příkaz bez exec rm, abyste se ujistili, že získáte správné výsledky.
  • Druhý argument, -mtime, slouží k zadání počtu starých dnů, ve kterých je soubor. Pokud zadáte +5, najdou soubory starší než 5 dnů.
  • Třetí argument, -exec, umožňuje předat příkaz jako rm. {} ; na konci je nutné ukončit příkaz.

To by mělo fungovat na Ubuntu, Suse, Redhat nebo téměř libovolnou verzi linuxu.

Nejlepší Tipy:
Komentář: