Pokud vaše dokumenty obsahují obrázky, grafy nebo jinou grafiku, je dobré přidat čtečku k popisu více.

Vyberte obrázek nebo grafiku, do které chcete přidat titulky. Klepněte na kartu Odkazy na pásu karet, vyberte možnost Vložit titulky, klepněte na tlačítko Nový štítek a zadejte popis.

Tím se vrátíte zpět do pole Titulek a jak vidíte pole Popisek a Označení. Klepněte na tlačítko OK ještě jednou.

Slovo použije titulní obrázek, který jsem označil zeleně. Tuto možnost můžete použít pro libovolný typ obrázku v dokumentu aplikace Word.

Nejlepší Tipy:
Komentář: